Завдання на 2021/2022 навчальний рік

На основі особистісно-орієнтованого навчання і виховання педагогічний колектив закладу дошкільної освіти №3 у 2021/2022 навчальному році буде працювати над головною методичною темою:
"Комплексний підхід щодо забезпечення розвитку фізичного, психічного, соціального та духовного здоров`я дошкільників"
Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти і Освітньої програми для дітей від 2-х до 7 років «Дитина», Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації та з метою підвищення якості освітнього процесу в закладі, організація освітньої діяльності


у 2021/2022 навчальному році буде проводитися за такими пріоритетними напрямками:

1.Спрямовувати роботу колективу на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дошкільників шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до свого здоров’я.
2.Підвищувати рівень методичної культури педагогів у вирішенні завдань морального виховання.Сприяти формуванню у дошкільників моральних знань, суджень, моральних потреб, що мотивують до дотримання моральних норм та протидії їх порушенню.
3. Забезпечувати наступність та взаємодію в педпроцесі закладу дошкільної освіти та початкової школи як єдиної динамічної та перспективної системи спрямованої на безкризовий перехід до школи в умовах освітньої реформи «Нова українська школа». Підвищувати психолого-педагогічну компетентність педагогів та батьків щодо готовності дошкільників до НУШ.
4.НАДАВАТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНУ ПІДТРИМКУ СІМ’Ї ТА ПІДВИЩУВАТИ КОМПЕТЕНТНІСТЬ БАТЬКІВ У ПИТАННЯХ РОЗВИТКУ, ОСВІТИ, ОХОРОНИ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІей.
Шляхи реалізації завдань:
- Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця.
- Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти.
- Блочно-тематичне планування.
- Організація розвивального середовища.
- Інтеграція різних видів діяльності.
- Використання освітніхтехнологій.
- Співпраця з родинами вихованців на засадах партнерства.

Завдання

педагогічного колективу на літньо-оздоровчий період 2022 року:

1. Оздоровчі завдання:
– створення оптимальних умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій;
– дотримання розпорядку дня з урахуванням чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку дітей, забезпечення максимального перебування їх на свіжому повітрі, відповідності тривалості сну віку дітей;
– підвищення ефективності освітньої роботи з питань особистої безпеки та безпеки життєдіяльності дітей;
– оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності дітей протягом дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників;
– забезпечення умов для загартування дитячого організму;
– організація збалансованого харчування та раціонального питного режиму.
2.Освітні завдання:
– спрямування освітньої роботи на інтеграцію різних видів діяльності, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до дітей;
– розвиток пізнавальних здібностей дошкільнят засобами ознайомлення дітей з природою влітку, використання епізодичних та довготривалих спостережень, дослідницько-пошукової роботи з дошкільниками, художньої літератури;
– збагачення практичного досвіду дітей через залучення до різних специфічних видів дитячої діяльності: ігрової, рухової, пізнавальної, художньої, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової тощо;
– планування життєдіяльності дітей за блочно-тематичним принципом.
Кiлькiсть переглядiв: 31

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.